Enkele asielzoekers die nu in Gooiland verblijven krijgen taallessen in De Schuilhof.
Enkele asielzoekers die nu in Gooiland verblijven krijgen taallessen in De Schuilhof. Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché
Video

Wat is er nodig om in Hilversum 360 asielzoekers op te vangen? Daarover gaat de gemeente drie weken lang met inwoners in gesprek

Maatschappelijk

HILVERSUM - Wat zijn de meningen, zorgen én ideeën in Hilversum over de asielopvang? Daarover gaat de gemeente vanaf 3 juli drie weken lang met inwoners het gesprek aan. De centrale vraag daarbij is: wat is er nodig om in Hilversum 360 asielzoekers op te vangen? Naast zestien fysieke momenten zijn er ook twee online bijeenkomsten.

Het gesprek met de Hilversummers over asielopvang staat voor een zorgvuldig participatieproces over dit thema, aldus de gemeente. Voor de duidelijkheid: er zijn nog geen locaties in beeld voor asielopvang. Hilversum moet echter, net als alle andere gemeenten, haar bijdrage leveren als het gaat om asielopvang. Momenteel wordt er rekening gehouden met het aantal van 360. Momenteel verblijven er bijna 150 asielzoekers in Hotel Gooiland. De simpele rekensom leert dat er dus nog ruim 200 asielzoekers bij komen. 

De gemeente houdt de bijeenkomsten in acht verschillende wijken - in iedere wijk twee bijeenkomsten - in samenwerking met het online platform Hilversummers.nl. Zowel de gemeente als het online platform benadrukken het belang van goed voorbereid zijn. Zij kennen uiteraard het kritische geluid van een groep inwoners, maar stellen daarbij dat niks doen ook geen optie is. Juist door nu al de gesprekken met de inwoners aan te gaan, kan de opvang zo goed mogelijk wordt georganiseerd, is daarbij de gedachte. De gemeente gaat ervan uit dat de afspraak blijft dat alle kosten door het De Haag worden gefinancierd. 

Geen pasklaar antwoord
Niet alleen de locatie van de opvang is nog onduidelijk, dat geldt ook voor het aantal opvanglocaties. Lange tijd was namelijk de gedachte dat pas bij 200 asielzoekers op een plek het COA deze locatie zou gaan beheren en dat de gemeente kleinschaligere locaties op zich zou nemen. Nu het COA, samen met het Rode Kruis, ook locaties van rond de 50 asielzoekers gaat beheren, is dat van de baan. “Op de vraag hoeveel locaties wij voor asielopvang dan wel hebben wij gezien deze recente ontwikkeling thans nog geen pasklaar antwoord”, aldus de gemeente. “Daarom leggen wij deze vraag, naast het concept-afwegingskader, voor aan inwoners in het gesprek met de stad.”

Die verkennende gesprekken tussen 3 en 21 juli - zowel overdag als ‘s avonds - zijn om iedereen kans te geven om mee te praten, benadrukken een gemeentewoordvoerder en Allard Bentvelsen van Hilversummers.nl. In elke bijeenkomst is plek voor twintig personen. Mensen moeten zich vooraf aanmelden. Wanneer er te weinig plek is worden er meer bijeenkomsten georganiseerd. Het is overigens niet zo dat mensen per se in hun eigen wijk naar een bijeenkomst moeten komen. Er zijn immers toch nog geen locaties bekend. 

Tof proces
Behalve de bijeenkomsten gaan vertegenwoordigers van de gemeente en het online platform ook de straat op om mensen hierover aan te spreken. Zo waren mensen van Hilversummers.nl dinsdag op het Comenius College en staan zij komende zondag op het eeuwfeest van De Gijsbrecht. Bentvelsen spreekt daarbij over een ‘tof proces’. “Meestal is er eerst de locatie en vindt dan pas het gesprek plaats, nu gaan we de gesprekken doen voordat de spreidingswet (waarbij Den Haag asielzoekers over het land wil verdelen, red.) er überhaupt is. Dat is tof. We doen het anders dan alle anderen.”

(Tekst gaat verder onder de video)


Na de gesprekken met de inwoners (eerste fase) vinden er na de zomervakantie verdiepende gesprekken plaats. Doel daarvan is verder in te gaan op de thema’s die in fase 1 ter tafel komen en die binnen het asielvraagstuk kunnen worden opgepakt. Hierbij worden naast inwoners ook experts aan tafel gevraagd. In het najaar bespreekt de politiek de opbrengst van al die gesprekken. In deze fase zet Hilversummers.nl zich in om Hilversum ‘te mobiliseren om vraagstukken op te pakken en in te vullen’, aldus de gemeente. Pas eind dit jaar volgt een besluit over de locatie(s). Kijk voor meer informatie en waar en wanneer de bijeenkomsten van juli plaatsvinden, zie www.watisernodig.nl

Uit de krant