Afbeelding
Foto: Gooi en Eembode

Extra geld voor uitbreiding Donnerschool

Algemeen

HILVERSUM - De Donnerschool aan de Lopes Diaslaan kan zijn schoolgebouw uitbreiden. Dat is te danken aan een extra investering van 127.000 euro die het college van burgemeester en wethouders beschikbaar heeft gesteld.

Daarmee komt het totaalbedrag uit op 482.376 euro, waarvan 24.414 euro door de school zelf wordt betaald. De extra investering was nodig omdat de bouwkosten flink zijn opgelopen. "De goedkoopste aannemer was nog duurder dan het aanvankelijke budget", zegt directeur-bestuurder Jan Hofman van de overkoepelende organisatie J.H. Donnerschool.

De uitbreiding van de Donnerschool in Hilversum Noord is nodig om plaats te bieden aan een specifieke groep leerlingen met een complexe problematiek. De kinderen in deze groep dreigen vaak uit te vallen en komen dan thuis te zitten. Speciaal voor hen is er een onderwijs- en zorgcombinatie in de Donnerschool.

Intensieve begeleiding
Het gaat om kinderen van 7 tot 11 jaar die pakweg een jaar lang aan dit programma kunnen deelnemen. De extra begeleiding die dit vergt wordt vanuit de jeugdzorg verzorgd. Na het jaar extra intensieve begeleiding kan een vervolg worden gevonden op een reguliere plek binnen het onderwijs.

De Donnerschool doet het momenteel erg goed in Hilversum, zegt Hofman. Inmiddels telt de school, waar wordt gewerkt in kleine groepen, honderd leerlingen. Het huidige pand is groot genoeg, al is uitbreiding om kinderen ook in de toekomst te kunnen blijven plaatsen dringend noodzakelijk, vindt ook de gemeente.

De tekst gaat onder de foto verder.

Aan de achterkant van het gebouw moet de uitbreiding plaatsvinden. Een deel daarvan zal worden gebruikt als leslokaal, een ander deel als behandelkamer/therapieruimte en ook is er een ruimte voor kunst en cultuur. Het ontwerp kent een aantal speelse elementen, vertelt Hofman, en voor de langere termijn zijn er ook plannen om het schoolplein te vergroenen.

Maar nu eerst de uitbreiding van het schoolgebouw. Wanneer die start is onduidelijk, maar Hofman denkt dat de bouw ongeveer een halfjaar duurt en ergens rond de zomer van 2019 is afgerond.

Uit de krant