Foto: Bastiaan Miché
Foto: Bastiaan Miché

Presidium ziet niets in extern onderzoek naar integriteit Jaeger

Algemeen

HILVERSUM - Een ruime meerderheid van de politieke partijen ziet niets in een feitenonderzoek naar de vermeende integriteitsschendingen van wethouder Wimar Jaeger (links op de foto). Deze vraag was dinsdagavond door Leefbaar Hilversum voorgelegd aan het presidium, maar de oppositiepartij kreeg nul op het rekest.

Volgens Leefbaar Hilversum zou de D66-wethouder zich in het Philipscomplexdossier niet gehouden hebben aan de geheimhoudingsplicht en hij zou niet integer hebben gehandeld. Eerder weerlegde burgemeester Pieter Broertjes deze beweringen in een rapport. Een opvolgend feitenonderzoek is volgens de burgervader niet nodig, een conclusie die Leefbaar al had verwacht.

Raadslid Mirjam Kooloos en fractiemedewerker Henk Blok willen wel een extern onderzoek en hebben dit voorgelegd aan het presidium, het overleg tussen de burgemeester en de fractievoorzitters. Het presidium heeft in meerderheid besloten dat het vooronderzoek van Broertjes volstaat en dat in het verzoek van Leefbaar Hilversum geen aanleiding te vinden is om een second opinion te vragen over de feiten.

Uit de krant