Afbeelding

Hilversum helpt om bij verbouwing rekening te houden met vogels en vleermuizen

Buurt / wijk

HILVERSUM - Vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen hebben steeds minder leefruimte in de stad. Veel woningen, scholen en andere gebouwen zijn de afgelopen jaren zo goed geïsoleerd en ge- of verbouwd dat deze dieren zich niet meer kunnen nestelen in bijvoorbeeld dakgoten of spouwmuren. 

Voor de gemeente Hilversum is dit reden om particulieren en ontwikkelaars te helpen om bij nieuwbouw en verbouwingen rekening te houden met deze en andere beschermde dieren. “We zijn als samenleving al jarenlang met veel succes aan het isoleren”, aldus wethouder Bart Heller (duurzaamheid). “Hartstikke goed en hartstikke nuttig en we moeten dat ook zeker blijven doen, maar vogels en vleermuizen raken in de stad wel hun nestmogelijkheden kwijt.”

Het college heeft daarom een ‘leidraad natuurinclusief bouwen’ vastgesteld. De gemeente Hilversum gaat actief stimuleren dat nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen onderdeel zijn van nieuwbouw en verbouwingen. “Als de huismus, de pimpelmees en de gierzwaluw uit de stad verdwijnen, krijgen we ook meer last van bijvoorbeeld de eikenprocessierups, die dan geen natuurlijke vijanden meer heeft”, aldus Heller. “Daarom is natuurinclusief bouwen belangrijk voor heel Hilversum.”

Maatregelen stimuleren met ecopunten
Afhankelijk van de grootte en de aard van de bouwwerkzaamheden gaat de gemeente ecopunten toekennen voor bepaalde aanpassingen, zoals het aanbrengen van inbouwkasten of toegankelijk houden van spouwmuren. Maar ook aanpassingen in de tuin kunnen ecopunten opleveren, zoals een inheemse kruidentuin voor insecten of heggen. Alle mogelijkheden en de leidraad zelf zijn te vinden op de website van de gemeente onder: www.hilversum.nl/duurzaam.

Bij bouwprojecten waar de gemeente zelf direct bij is betrokken, wordt natuurinclusief bouwen een randvoorwaarde en moeten projectontwikkelaars, particulieren en woningcorporaties zich hieraan houden.

Verbeteren leefomgeving beschermde diersoorten
Door natuurinclusief bouwen te stimuleren wil de gemeente de leefomgeving van beschermde diersoorten verbeteren, zowel in gebouwen als in de omgeving. De gemeente richt zich op de populatie en niet op het individuele dier. Hoe meer verblijfplaatsen in gebouwen beschikbaar komen des te gemakkelijker kunnen deze dieren naar andere verblijfplaatsen uitwijken bij toekomstige bouwwerkzaamheden. Onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten bij bouwwerkzaamheden blijft echt nog steeds nodig.

De leidraad natuurinclusief bouwen wordt in september ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Uit de krant