Zorgcoördinator Renée Stolp voert aan de hand van het spinnenweb Positieve Gezondheid het open gesprek met leerlingen.
Zorgcoördinator Renée Stolp voert aan de hand van het spinnenweb Positieve Gezondheid het open gesprek met leerlingen. Foto: © Bob Awick

Anders Kijken: ‘Op het Vituscollege willen wij veel meer zijn dan alleen een leerfabriek’

Zorg & Gezondheid

REGIO - Renée Stolp is ruim dertig jaar verbonden aan het Vituscollege in Bussum. De laatste jaren als zorgcoördinator. Leren gaat beter als de leerlingen goed in hun vel zitten, is haar ervaring. “Scholen zijn veel meer dan een leerfabriek. Liever dan de nadruk leggen op leerprestaties, voeren wij het brede gesprek. Met resultaat! De oplossingen die leerlingen aandragen zijn bescheiden, maar net zo effectief.”

Verzuim, slechte leerprestaties, een leerling die zich terugtrekt. Bijna altijd zitten hier dieperliggende redenen achter, heeft Renée Stolp gemerkt. “Elke keer weer blijkt dat mentaal welbevinden en cijfers op de lijst niet los van elkaar staan. Pas wanneer je op een andere manier het gesprek aangaat en doorvraagt, lukt het om een leerling echt te helpen.”

De eerste ervaringen met het bredere gesprek deden de mentoren van het Vituscollege vijf jaar geleden op. De school ging werken met het MAZL-protocol met als doel de mate van verzuim te verminderen. Stolp: “Veel mentoren hebben op dat moment een eerste training gevolgd om een open en vragend gesprek te voeren. Bijvoorbeeld over de thuissituatie. Een aantal mentoren vond dit best ingewikkeld, maar we merkten dat deze aanpak veel effectiever en beter voor ons en de leerlingen was.”

Laagdrempelig
Een lezing van psycholoog Bert Wienen was voor Stolp aanleiding om het begrip Positieve Gezondheid op de school te introduceren. “Wienen vraagt zich af waarom zo veel jongeren een beroep doen op psychische hulp. Ook voor problemen die wij op school veel laagdrempeliger kunnen oplossen met aandacht en een goed gesprek. En door het de leerling zelf te vragen: hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat jouw dag er vrolijker uitziet? Wij zien de leerlingen gemiddeld zo’n zeven uur per dag. Dan moet je toch verschil kunnen maken?”

Samen met een collega heeft Renée Stolp het concept Positieve Gezondheid op het Vituscollege uitgerold. Mentoren die de leerlingen in de klas zien, voeren zelf gesprekken met de jongeren of verwijzen hen door naar Stolp. “In wisselende samenstellingen heb ik zo’n vijf leerlingen onder mijn hoede. Ik praat met hen aan de hand van het spinnenweb Positieve Gezondheid over hoe het thuis gaat. Worden ze gezien? Hebben ze mensen om zich heen bij wie ze terecht kunnen? Waar lopen ze tegenaan en wat hebben ze nodig? Steeds weer kom ik erachter dat je niet per se psycholoog hoeft te zijn om een goed gesprek te kunnen voeren.”

Zo zijn ouders en scholen in ‘t Gooi volgens de zorgcoördinator op het Vituscollege doorgeschoten in het labelen van leerlingen met depressie, ADD, ADHD of dyslexie. “We moeten de vragen die iedereen heeft in het leven weer wat meer normaliseren. Het leven is niet altijd een zeven. Tegenslagen horen erbij. Doorverwijzen naar een psycholoog is niet altijd nodig.”

Zo eenvoudig
Zorgen dat leerlingen uit de knoop raken. Voor ‘Anders Kijker’ Stolp zijn het de mooiste momenten in haar werk. “Gisteren sprak ik een scholiere die al langere tijd somber is. Samen hebben we besproken hoe we kunnen voorkomen dat haar batterij leeg raakt. Wat kost je nu energie en wat kunnen we doen om het voor jou gemakkelijker te maken? vroeg ik haar. Haar oplossing was zo bescheiden. Ze vroeg of ze na de tweede pauze even naar huis mocht gaan om bij te komen. Zo eenvoudig. Het is een slim meisje en kan best een les missen, maar het is zo veel beter om het zo op te lossen dan dat ze zelf in eenzaamheid zou besluiten om te verzuimen. Een jongen vroeg mij of het heel erg was dat hij een uur wiskunde zou missen om zijn ernstig zieke vader te bezoeken. Natuurlijk niet.”

Soms is het ook nodig om mee te buigen als school, de regels iets soepeler te interpreteren om leerlingen overeind te houden. Stolp weet zeker dat meerdere leerlingen het eindexamen niet gehaald zouden hebben als de school de andere kant op had gekeken. “Ik ben een keer bij een leerling thuis langs geweest om hem op te halen voor een schoolexamen.” Voor de toekomst wenst de zorgcoördinator dat meer scholen breder gaan kijken naar schoolprestaties en mentoren vaker het gesprek aangaan met leerlingen. “De wachttijden voor de psycholoog kunnen oplopen tot een half jaar. Zo lang wil je een kind toch niet laten wachten als je het ook samen kunt oplossen?”

In de serie ‘Anders Kijken’ vertellen inwoners en professionals, onze koplopers positieve gezondheid, over wat voor hen belangrijk is als het gaat om gezondheid, veerkracht en levenskunst. Gezondheid is meer dan je lichamelijk goed voelen. Gezondheid is ook contact hebben met anderen, jezelf verzorgen en een doel hebben in het leven. Kijk voor meer verhalen en informatie over een brede kijk op gezondheid op ggdgv.nl/positievegezondheid.

Uit de krant