CDA'er Gerben van Voorden: 'Onze plicht zoveel mogelijk obstakels weg te nemen.'
CDA'er Gerben van Voorden: 'Onze plicht zoveel mogelijk obstakels weg te nemen.' Foto: © Bastiaan Miché

CDA en SP openen meldpunt #waarloopjetegenaan

Politiek

Meten is weten. Een aloud gezegde dat het CDA en de SP nu van stal halen met het in het leven roepen van een meldpunt.

Volgens de beide oppositiepartijen, gezamenlijk goed voor zes van de in totaal 37 zetels, is de beleving dat veel mensen mee willen doen aan de samenleving, maar dat er nog teveel obstakels zijn die dat onmogelijk of moeilijk maken. Om de ernst van het probleem in kaart te krijgen, hebben zij nu een meldpunt #waarloopjetegenaan voor de verbetering van het inclusiebeleid voor mensen met een beperking opgericht. "Nog steeds bereiken ons van diverse kanten signalen dat er nog veel meer verbeterd zou kunnen worden. Dat vinden wij zorgelijk. De intenties zijn goed maar de vaart zit er niet in", aldus de partijen.

Toekijken

"Bijna alle inwoners willen deel uitmaken van de samenleving en op hun eigenen unieke wijze hieraan bijdragen", stelt SP-raadslid Bianca Verweij. "Toch is er een grote groep mensen die vanaf de zijlijn moet toekijken, omdat er onvoldoende rekening is gehouden met hun beperkingen. Als we weten wat hen in de weg staat, kunnen we daarmee aan de slag", verduidelijkt zij. 

Zelfde voorzieningen

Uit cijfers van de GGD blijkt volgens de partijen dat 14 procent van de inwoners één of meer beperkingen in lichamelijk functioneren. Belangrijk is dat meedoen op gelijke voet in de maatschappij, regie kunnen houden over hun eigen leven en dat ze toegang hebben tot dezelfde voorzieningen als mensen zonder beperking.

Papier versus praktijk

Zou zo het op papier moeten zijn, maar de praktijk vertelt vaak een ander verhaal. Maar welke verhalen dat dan zijn en in welke mate dat ervaren wordt dat moet via het meldpunt inzichtelijk worden. CDA en SP benadrukken dat de ontoegankelijkheid veelal geen onwil of bewuste uitsluiting is. Soms is het omdat er niet aan deze doelgroep is gedacht. Tevens kan het zo zijn, aldus de partijen, dat mensen vast lopen in onlogische en stroperige procedures.

VN-verdrag

Gezien de afspraken die er liggen zou het goed moeten lopen. De Hilversumse gemeenteraad heeft het VN-verdrag uit 2016 ondertekend, waarin de gemeente de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beleid en de uitvoering in het sociaal domein. Dat is de ondersteuning aan inwoners om zelfstandig mee te kunnen doen aan de samenleving. 

Lokale inclusie-agenda

CDA en SP kaarten aan dat het college van burgemeester en wethouders nog geen integraal plan hebben ontwikkeld om deelname van Hilversummers met een beperking aan de samenleving te bevorderen. Daarbij stippen zij tevens aan dat er in maart 2019 een initiatiefvoorstel van de SP is aangenomen voor een lokale inclusie-agenda. "Eind 2019 zou het plan gelanceerd worden maar zoals het er nu naar uitziet, wordt er pas in mei/juni van dit jaar een plan in de raad besproken. Wij zien wel, en daar zijn ze blij mee, dat er actie wordt ondernomen om het centrum van Hilversum toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Maar dit is niet voldoende", melden de fracties.

Speelhuis tot woonhuis

"Het is onze plicht om zoveel mogelijk obstakels uit de weg te ruimen die mensen nu belemmeren om mee te kunnen doen. Van speeltuin tot woonhuis, het zou niets uit moeten maken. Dat is voor mij betekenis geven aan ‘het omzien naar elkaar’", merkt CDA-raadslid en politicus van het Jaar 2019 Gerben van Voorden nog op. 

Waar dan?

Gisteren, donderdag 12 maart, is het meldpunt live gegaan, zoals dat zo mooi heet, op de sites van beide politieke partijen (www.goedvoorhilversum.nl en www.hilversum.sp.nl). De opbrengst van dit meldpunt delen het CDA en de SP later met de raad.

Uit de krant