Afbeelding
Foto: H.P. Föllmi

Hilversum verruimt inkomensgrens bijzondere bijstand

Politiek

HILVERSUM - De inkomensgrens voor bijzondere bijstand is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum. Het gaat om vergoeding van kosten voor bijvoorbeeld woninginrichting.

Het Hilversums college van burgemeester en wethouders besloot al eerder om de minimaregelingen voor bijvoorbeeld sociale participatie beschikbaar te maken voor huishoudens met een inkomen tot 130 procent. Op aangeven van de gemeenteraad heeft het college dit nu ook gedaan voor de bijzondere bijstand. Hiervoor zijn de beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2023 gewijzigd.

Tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum kunnen de totale kosten vergoed worden, maar ook inkomens net boven 130% kunnen recht hebben op gedeeltelijke vergoeding. Voorwaarde is wel dat wordt voldaan aan de overige voorwaarden. Enige uitzondering hierop zijn de kosten voor bewindvoering: deze worden enkel volledig vergoed bij een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum.

Herbeoordeling
Alle aanvragen bijzondere bijstand die eerder dit jaar zijn afgewezen vanwege een te hoog inkomen, worden door de gemeente opnieuw beoordeeld op basis van de nieuwe beleidsregels. Aanvragers die na 1 januari 2023 te horen kregen dat ze een te hoog inkomen hadden maar nu wel voor vergoeding in aanmerking komen, krijgen hierover vanzelf bericht. Zij hoeven hier dus niets voor te doen. De kosten van de verruiming bedragen naar schatting zo’n 400.000 euro op jaarbasis.

Blijven meedoen
Wethouder Bart Heller (Werk en Inkomen): “De voornaamste inkomstenbron van huishoudens met een inkomen tussen de 110 en 130 procent van de bijstandsnorm is werk. Maar ook zij kennen armoede, zeker met de huidige prijsstijgingen. Met de hogere inkomensgrens komen ook deze ‘werkende armen’ in aanmerking voor volledige vergoeding van onvoorziene kosten via de bijzondere bijstand. Zo kunnen ook zij volwaardig mee blijven doen in de maatschappij.”

Uit de krant