Foto: Bastiaan Miché
Foto: Bastiaan Miché

Akrouh: 'Mens moet meer centraal staan in politiek'

Politiek

HILVERSUM - Een politieke carrière op het Binnenhof past binnen zijn ambitie én zijn missie. Zijn naam prijkt al op de kandidatenlijst van de PvdA, al realiseert Saami Akrouh zich goed dat een Haags avontuur met een plek net bij de eerste zestig sociaaldemocraten nu nog te vroeg komt. Hij is pas 25 en krijgt nog tijd genoeg om zijn doel te behalen, want in de politiek moet de mens meer centraal komen te staan.

Papier is te vaak leidend in het politieke debat. Wat er in rapporten, overeenkomsten en onderzoeken staat voert de boventoon in de raadzaal, vindt de PvdA'er. Daarnaast is Akrouh van mening dat het in Hilversum te veel over stenen en organisaties gaat. Hij noemt het zojuist opgeknapte marktplein, de aangewakkerde discussie over het stationsgebied en dan volgt binnenkort ook nog de vraag: wat te doen met de Kerkbrink?

Misgaan
"Ik zie echt veel misgaan, ook in Hilversum", meldt de PvdA'er. Als voorbeelden geeft hij de slechte communicatie van de gemeente naar de inwoners, Sociale Zaken en het welzijnswerk. De discussie over Versa Welzijn vindt hij een goed voorbeeld van de verkeerde gang van zaken in Hilversum.

Geldkraan
"Het welzijnswerk moet op een andere manier worden ingevuld. De buurten en de inwoners moeten meer verantwoordelijkheid gaan nemen, met Versa op de achtergrond. In de tussentijd ziet de welzijnsorganisatie de geldkraan in twee jaar helemaal dichtgedraaid worden. Daarbij krijg ik schrijnende gevallen van medewerkers en inwoners te horen." Een hervorming klinkt uit het raadhuis. Een kille bezuiniging meent Akrouh.

Versa
"Ik mis de maatschappelijke discussie", geeft hij aan. "We gaan bezuinigen op Versa, maar bijna niemand die zich afvraagt wat dat nou betekent voor de medewerkers." De PvdA'er stelt zich de vraag of Hilversum überhaupt mensen met flexcontracten (in)direct in dienst wil hebben. "Die discussie heb ik echt niet gehoord. Daar moeten we wezenlijk meer de diepte ingaan. Dat vind ik jammer. Er moet meer ruimte komen voor het maatschappelijke debat. Onze agenda is ook te vol. Hierdoor wordt de prioritering anders. Sommige onderwerpen die belangrijk zijn voor de inwoner doen wij af als hamerstuk, omdat er nauwelijks tijd voor is."

Beleidsplan X
Een gevaar van een overvolle agenda is dat de politiek in thema's gaat denken. "Zo krijg je vaak te horen dat we nu alleen beleidsplan X behandelen, terwijl andere thema's dezelfde mensen raken." Hij pleit voor een integrale aanpak van de problemen. "Dan hoor je mensen praten over het thema werkloosheid, participatie of armoede. Veel van die thema's raken dezelfde mensen", zegt hij. "Dat moeten we echt rechtzetten. De mens moet centraal staan. Het gaat niet om losse thema's."

Lees verder in de digitale editie

Uit de krant