De actievoerders overhandigen Rabobank een brief met de eis dat zij zich houdt aan het Klimaatverdrag van Parijs.
De actievoerders overhandigen Rabobank een brief met de eis dat zij zich houdt aan het Klimaatverdrag van Parijs. Foto: Marieke Wijntjes

Dringende boodschap Milieudefensie ’t Gooi voor Rabobank in Hilversum

Natuur en Milieu

HILVERSUM - Milieudefensie ’t Gooi voerde vrijdag actie bij de Rabobank aan de Kerkbrink in Hilversum. Het klimaatplan van de bank is volgens de betogers nog onvoldoende. Gewapend met een spandoek, protestborden, een strijdlied en getooid met grote groene ogen uitten zij hun ongenoegen. 

Daarbij gaven zij aan dat Milieudefensie weliswaar een nieuwe klimaatzaak aankondigde tegen ING, maar dat ook de Rabobank nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De actievoerders overhandigden Rabobank een brief met de eis dat zij zich houdt aan het Klimaatverdrag van Parijs, daartoe een goed klimaatplan opstelt met concrete stappen naar dit doel én biodiversiteitspositief wordt.

De vrijwilligers kwamen voor Milieudefensie in actie, omdat het klimaatbeleid van de Rabobank nog niet in lijn zou zijn met het Klimaatverdrag van Parijs. De bank moet hiervoor zijn uitstoot al in 2030 met minimaal 45 procent hebben verminderd. 

Ondanks de slogan van de bank ‘Growing a better world together’ en reclames over toekomstbestendig ondernemen, ligt de focus van de bank op schaalvergroting in plaats van vergroening, aldus de actievoerders. “Rabobank heeft een groot aandeel in de grootschalige vee-industrie. Die industrie schaadt het klimaat en onze natuur door uitstoot van CO2, methaan, lachgas en stikstof. Mede daardoor kent Nederland over de afgelopen ruim vijftig jaar een biodiversiteitsverlies van 85 procent, en dat is alarmerend: onze voedselvoorziening is afhankelijk van biodiversiteit.” 

(Tekst gaat verder onder de foto)


Foto: Marieke Wijntjes

De vraag van de actievoerders is daarom dat de Rabobank “stopt met het verergeren van de klimaatcrisis en het biodiversiteitsverlies en investeert in een duurzame toekomst voor ons allemaal. Zolang dit nog niet het geval is, blijven wij Rabobank nauwlettend in het oog houden.”

Milieudefensie maakte onlangs bekend dat zij ING voor de rechter sleept in een nieuwe klimaatzaak na haar winst tegen Shell, omdat de ING net als Rabobank op ramkoers ligt met het klimaat. “Dat betekent niet dat het bestuur van Rabobank achterover kan gaan leunen, want wat voor ING geldt, geldt ook voor andere grote vervuilers die hun klimaatplan nog niet in lijn met de Parijsdoelen hebben”, aldus de actievoerders. Zij benadrukken dat het niet bij deze lokale actie blijft als de bank niet snel een groene koers gaat varen.

Uit de krant