Afbeelding
Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Hilversum Summer Games en nog meer activiteiten voor jongeren deze zomer

Sport

HILVERSUM - Met het zogenoemde ‘actieplan Jeugd’ zijn er de komende maanden allerlei activiteiten voor jongeren op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting. Zo zijn er onder meer de Hilversum Summer Games en wordt het aanbod rondom kwetsbare jongeren versterkt. 

En dat mag best wat kosten. Voor de uitvoering van het plan wordt 408.000 euro onttrokken aan de reserve Covid-19, aldus de gemeente Hilversum. De activiteiten zijn voor jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar. “Jongeren in Hilversum geven aan dat ze vooral behoefte hebben aan meer sociale activiteiten, iets om samen met andere jongeren te doen en om naar uit te kijken”, aldus wethouder Karin Walters van Zorg en Welzijn. “Dat is het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een breed aanbod van bruisende activiteiten voor deze groep Hilversummers de komende weken en maanden. Nog voor de zomervakantie staan de eerste activiteiten in de startblokken.”

In de zomervakantie vinden allerlei extra sportactiviteiten voor jongeren plaats. Team Sport Services en de buurtsportcoaches gaan dit organiseren. Ook op het gebied van cultuur zijn er activiteiten. Bovendien komt er extra wijkbudget om per wijk ontmoetingen tussen jongeren te stimuleren.

‘De jeugd weer in beweging krijgen door de kracht van sport’ is één van de doelen van de Hilversum Summer Games in de zomervakantie voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Daarbij hoort een innovatief en trendy aanbod dat past bij de interesse van deze leeftijdsgroep zoals bijvoorbeeld skate clinics, voetbaltraining op muziek, TikTok clinics en free runnen. Het uitgebreide programma wordt de komende weken bekendgemaakt. Om het vangnet en het aanbod van ondersteuning rondom kwetsbare jongeren te versterken, start in de zomervakantie de extra inzet van jongerenwerk en wordt na de zomer in samenwerking met het onderwijs extra jongerencoaching op scholen aangeboden.

In gesprekken met jongeren heeft de gemeente ideeën opgehaald over hoe zij jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar extra kan ondersteunen. Daarbij was het uitgangspunt om activiteiten zoveel mogelijk op te nemen in de bestaande lokale wijkstructuren. Ook stond het samenwerken met sportclubs, cultuurinstellingen, ondernemers, jongerenwerk, buurtcoördinatoren en buurtcentra voorop. Op die manier kunnen de incidentele activiteiten structureel worden. Bijvoorbeeld doordat jongeren lid worden van een sportclub en ze te wijzen op de financiële ondersteuning die hiervoor beschikbaar is.

Uit de krant